Montaż

Wszystkie produkty DREPO zostały zaprojektowane i wykonane przy założeniu samodzielnego montażu. Montaż ten mogą przeprowadzić 2- 3 osoby o podstawowym zaawansowaniu technicznym i nie wymaga specjalistycznej wiedzy budowlanej. Ekipa budowlana nie specjalizująca się w montażu konstrukcji drewnianych z pewnością te prace wykona.  Zadanie to ułatwi dołączana instrukcja montażu.

Zadaszenia Drepo mogą zostać zamontowane również przez firmę monterską

 Łukasza Drynkowskiego tel. 666 151 511; e-mail: drynkowski@gmail.com

Łukasz Drynkowski od wielu lat montuje nasze zadaszenia i ma w tym zakresie duże doświadczenie.

Siedziba tej firmy to Poznań. Przy zlecaniu usług monterskich należy wziąć pod uwagę lokalizację inwestycji i związane z nią koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania.

Wyżej wskazana firma to niezależny podmiot gospodarczy. 

Bezpośredni kontakt z wykonawcą umożliwi ustalenie wszystkich szczegółów planowanego montażu. Podstawą realizacji montażu  jest umowa pomiędzy Zlecającym, a Wykonawcą robót monterskich i nie stanowi elementu umowy z firmą Drepo.

Wszelkie zapytania związane z planowanym montażem oraz ewentualne uwagi i wyjaśnienia dotyczące wykonanych już prac, prosimy bezpośrednio kierować do ekipy monterskiej.

Firma Drepo jest producentem zadaszeń i nie wykonuje bezpośrednio usług monterskich.