Jak zamówić

01

Informacje ogólne

Właścicielem marki „DREPO” oraz dostawcą jest Grimex s.c. z siedzibą w 61-315 Poznań, Pokrzywno 5 Z

NIP 781-00-02-158 Regon 004805870. Nr rachunku bankowego 53 1240 1750 1111 0000 1905 0652.

Magazyn ekspedycyjny i biuro handlowe: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 5  Z  (wjazd w ulicę na przeciw firmy Unimat)

02

Zasady składania zamówień

 • wskazane na stronie firmowej www.drepo.pl ceny nie są ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego, a spełniają wyłącznie rolę prezentacyjno-informacyjną
 • poprzez formularz kontaktowy lub wskazany adres mailowy w zakładce „Kontakt” Klient może uzyskać dodatkowe informacje i złożyć zamówienie na konkretny produkt. W specyfikacji zamówienia prosimy o podanie:
  1. nazwy wyrobu
  2. koloru impregnacji wstępnej konstrukcji drewnianej
  3. koloru pokrycia z płyt z poliwęglanu komorowego
  4. danych do faktury zaliczkowej (wraz z nr telefonu)
 • poprzez kontakt z Zamawiającym (mail lub telefon) , zamówienie zostanie potwierdzone w zakresie specyfikacji, ceny i terminu realizacji. Uzgodnione warunki zostaną przesłane drogą mail-ową. Również drogą mail-ową zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia, umożliwiające dokonanie wpłaty 30% zaliczki na zamówiony produkt na wskazany na nim rachunek bankowy  Grimex s.c. Odbiorca zostanie powiadomiony z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem o gotowości towaru do wysyłki. W przypadku zamówień wg indywidualnych wymiarów, po uzgodnieniu wszystkich szczegółów zadaszenia i wpłacie zaliczki, wykonany zostanie rysunek planowanego zadaszenia i przesłany do końcowej akceptacji lub ewentualnych uwag. Po akceptacji rysunku jakiekolwiek zmiany są niemożliwe. W celu sporządzenia oferty zadaszenia na indywidualne zamówienie, koniecznym jest podanie kilku podstawowych wymiarów. Jakie dane należy podać, pokazuje poniższe zdjęcie. Sporządzenie rysunku przed złożeniem zamówienia i wpłacie zaliczki jest możliwe za opłatą 150,- zł. brutto (w przypadku złożenia zamówienia, opłata zostanie zaliczona w poczet zaliczki).
 • warunkiem wysyłki towaru jest zaksięgowanie na rachunku bankowym Dostawcy wpłaty przez Zamawiającego kwoty wynikającej z faktury, umniejszoną o kwotę uprzednio zapłaconej zaliczki . Data wysyłki, termin dostawy zostanie przekazany drogą elektroniczną Zamawiającemu.

Dostawa na terenie Polski -darmowa (dla zamówień pow. 8.000,- zł)

Nie ma możliwości zapłaty gotówką przewoźnikowi przy odbiorze dostarczanego towaru.

Sposób zwymiarowania planowanego zadaszenia

03

Realizacja zamówień i dostawa

 • zwyczajowym terminem realizacji produktów DREPO jest 45 dni. W szczególnych przypadkach, ewentualne wydłużenie lub skrócenie tego terminu może wynikać z dostępności produktu, możliwości realizacyjnych lub specyfikacji niestandardowej zamówienia
 • dostawa produktów jest realizowana na koszt Dostawcy ( przy wartości zamówienia przekraczającym 6.000,- zł brutto).

W pozostałych przypadkach koszt dostawy wynosi 650,- zł brutto.

04

Zachowanie jakości produktów i reklamacje

 • w momencie dostawy Zamawiający powinien sprawdzić zawartość przesyłki po względem ilościowym i jakościowym. Ewentualne braki ilościowe zgłosić niezwłocznie Dostawcy, a reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych następujących w czasie transportu, sporządzić w formie pisemnej w momencie dostawy na dostarczonym protokóle odbioru.
 • dostawca T.H. Grimex s.c. oferuje produkty wykonane są według technologii i z zastosowaniem materiałów umożliwiającymi długie, bezproblemowe użytkowanie.
05

Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższych warunków.