Gwarancja/konserwacja

A

Warunki gwarancji

 • Gwarantem produktów Drepo jest Grimex s.c , 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 5 Z.
 • Grimex s.c. gwarantuje najwyższą jakość odpowiadającej właściwości i przeznaczeniu wyrobu.
 • Grimex s.c. ponosi odpowiedzialność za wady konstrukcji w okresie 24 miesięcy od daty zakupu z warunkami poniżej wymienionymi
 • Gwarancja na produkt jest udzielana wyłącznie konsumentowi tzn. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 • Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 45 dni, licząc od daty zgłoszenia usterki lub w innym uzgodnionym terminie.
B

Warunki reklamacji

Warunki gwarancji

 • użytkowanie produktu zgodnie z jego przeznaczeniem
 • przyczyną usterki jest wada materiałowa bądź produkcyjna
 • usterki lub wady nie jest uszkodzeniem mechanicznym, aktami wandalizmu i zdarzeń losowych (silny wiatr, burza, gradobicie itp.)
 • stosowanie się do zasad konserwacji produktu i użytkowania produktu (zasady konserwacji określone niżej)
 • w przypadku elementów konstrukcyjnych narażonych na szczególne i długotrwałe oddziaływanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych i związane z nimi nawilgocenie elementów
C

Zakres gwarancji

 • Gwarancja obejmuje wszystkie elementy konstrukcji z drewna klejonego w zakresie stabilności i wytrzymałości konstrukcji.
 • Gwarancja nie obejmuje szczelin i pęknięć o głębokości do 1/6 szerokości tego elementu, takie szczeliny czy pęknięcia nie stanowią zagrożenia dla stateczności elementu z drewna klejonego. Dopuszcza się również pęknięcia skurczowe lameli drewna klejonego pod warunkiem braku naruszenia stateczności konstrukcji. 
 • Pęknięcia elementów wystawionych na warunki atmosferyczne są praktycznie nie do uniknięcia, co jest skutkiem zmian temperatury i wilgotności, lecz rozmiar ich jest mniejszy niż w przypadku drewna litego. Zjawisko to może się nasilić przy ciemniejszych kolorach lazury. Pęknięcia można również zauważyć wzdłuż sklein, co może być spowodowane różną strukturą drewna lameli ze sobą sklejonych.
 • Gwarancja nie obejmuje zabezpieczenia antykorozyjnego elementów złącznych i akcesoriów montażowych
 • Gwarancja na pokrycie z poliwęglanu komorowego jest udzielana przez jego wytwórcę i wynosi 10 lat
D

Konserwacja

Konstrukcja drewniana zadaszeń Drepo jest  zabezpieczona bezbarwnym środkiem stanowiącym ochronę biologiczną oraz dodatkowo dwu lub trzykrotne malowanie wysokiej klasy lazurą Syntilor Xyladhone HP w wybranym kolorze ze szlifowaniem po pierwszym malowaniu. Po wykonaniu prac montażowych należy uzupełnić ewentualne braki lub uszkodzenia powłoki. Zaleca się również wykonanie drugiej warstwy zabezpieczenia.

E

Przeglądy

Zabezpieczoną konstrukcję należy poddawać przeglądom.

 • Pierwszy przegląd należy wykonać po upływie 6 miesięcy eksploatacji.
 • Kolejne przeglądy należy wykonywać co najmniej w okresach 1-rocznych.

Zakres przeglądu:

 • Kontrola wszystkich połączeń śrubowych (w razie potrzeby należy wykonać ich korektę).
 • Kontrola ewentualnych uszkodzeń konstrukcji, jej zabezpieczenia oraz kontrola pokrycia poliwęglanowego (w razie konieczności, ich zabezpieczenie).
 • wykonanie impregnacji elementów konstrukcji drewnianej (w okresach podanych w opisie zastosowanego impregnatu, jednak nie dłuższym niż w okresach 3-letnich.