Jesteś tutaj: Jak zamówić?

1. Informacje ogólne

Właścicielem marki "DREPO" oraz dostawcą  jest T.H. Grimex s.c. z siedzibą w 60-593 Poznań, Radosna 30

NIP 781-00-02-158 Regon 004805870. Nr rachunku bankowego 53 1240 1750 1111 0000 1905 0652.

Magazyn ekspedycyjny i biuro handlowe: 61-315 Poznań, ul. Pokrzywno 5 działka 7/30 (wjazd w ulicę na przeciw firmy K-EX)

 

2. Zasady składania zamówień

a/ wskazane na stronie firmowej www.drepo.pl   ceny nie są ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego, a spełniają wyłącznie rolę prezentacyjno-informacyjną

b/ poprzez wskazany adres mail-owy  w zakładce "Kontakt"  Klient może uzyskać dodatkowe informacje i złożyć zamówienie na konkretny produkt. W specyfikacji zamówienia prosimy o podanie:

-nazwy wyrobu

-koloru impregnacji wstępnej konstrukcji drewnianej

-koloru pokrycia z płyt z poliwęglanu komorowego

-danych do faktury zaliczkowej (wraz z nr telefonu)

c/ poprzez kontakt z Zamawiającym (mail lub telefon) , zamówienie zostanie potwierdzone w zakresie specyfikacji, ceny i terminu realizacji.

Uzgodnione warunki  zostaną przesłane drogą mail-ową i wymagają ostatecznego potwierdzenia przez Zamawiającego. Po tej pisemnej akceptacji, jakiekolwiek zmiany są już niemożliwe.

Również drogą mail-ową zostanie wysłany dokument- zaliczka, umożliwiający dokonanie wpłaty zaliczki (1/3 wartości zamówienia) na zamówiony produkt na wskazany na nim rachunek bankowy T.H. Grimex s.c.

Odbiorca zostanie powiadomiony z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem o gotowości towaru do wysyłki.

W przypadku zamówień wg indywidualnych wymiarów, po uzgodnieniu wszystkich szczegółów zadaszenia i wpłacie zaliczki , wykonany zostanie rysunek planowanego zadaszenia i przesłany do końcowej akceptacji lub ewentualnych uwag.

W celu sporządzenia oferty zadaszenia na indywidualne zamówienie, koniecznym jest podanie kilku podstawowych wymiarów. Jakie dane należy podać, pokazuje poniższe zdjęcie.

Wymiarowanie

Sprządzenie rysunku przed złożeniem zamówienia i wpłacie zaliczki jest możliwe za opłatą 150,- zł. brutto (w przypadku późniejszego złożenia zamówienia, opłata zostanie zaliczona na poczet zaliczki).

d/ warunkiem wysyłki towaru jest zaksięgowanie na rachunku bankowym Dostawcy wpłaty przez Zamawiającego kwoty wynikającej z faktury,  umniejszoną o kwotę uprzednio zapłaconej zaliczki . Data wysyłki, termin dostawy zostanie przekazany drogą elektroniczną Zamawiającemu.

Nie ma możliwości zapłaty gotówką przewoźnikowi przy odbiorze dostarczanego towaru.

3. Realizacja zamówień i dostawa

a/ zwyczajowym terminem realizacji produktów DREPO są 3 tygodnie. W szczególnych przypadkach, ewentualne wydłużenie tego terminu może wynikać z dostępności produktu , możliwości realizacyjnych lub specyfikacji niestandardowej zamówienia

b/ dostawa produktów jest realizowana na koszt Dostawcy (w promieniu 400 km od Poznania i przy wartości zamówienia przekraczającym 6.000,- zł brutto).

W pozostałych przypadkach koszt transportu jest liczony wg stawki 1,20 zł/ km netto wliczając również drogę powrotną. Firma nasza dokłada wszelkich starań, ażeby w miarę możliwości realizować dostawy do kilku odbiorców jednocześnie, obniżając w ten sposób znacząco koszt transportu. Więcej informacji udzielamy telefonicznie.

4. Zachowanie  jakości produktów i reklamacje

a/ w momencie dostawy Zamawiający powinien sprawdzić zawartość przesyłki po względem ilościowym i jakościowym. Ewentulane braki ilościowe zgłosić niezwłocznie Dostawcy, a reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych następujących w czasie transportu, sporządzić w formie pisemnej w momencie dostawy.

b/ dostawca T.H. Grimex s.c. oferuje produkty wykonane są według technologii i z zastosowaniem materiałów umożliwiającymi długie, bezproblemowe użytkowanie .

5. Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższych warunków.