Jesteś tutaj: Gwarancja i konserwacja

A. Warunki gwarancji

 • Gwarantem produktów Drepo jest TH Grimex s.c , 60-593 Poznań, ul. Radosna 30.
 • TH Grimex s.c. gwarantuje najwyższą jakość odpowiadającej właściwości i przeznaczeniu wyrobu.
 • TH Grimex s.c. ponosi odpowiedzialność za wady konstrukcji w okresie 60 miesięcy od daty zakupu.
 • Gwarancja na produkt jest udzielana wyłącznie konsumentowi  tzn. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 • Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 45 dni, licząc od daty zgłoszenia usterki lub w innym uzgodnionym terminie
 •   B. Odmowa przyjęcia reklamacji-

    - odmawia się przyjęcia reklamacji  w przypadku:

  1. stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem
  2. stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna
  3. usterki lub wady spowodowanej uszkodzeniem mechanicznym, aktami wandalizmu i zdarzeń losowych (silny wiatr, burza, gradobicie itp.)
  4. stwierdzenia nie stosowania się do zasad konserwacji produktu lub jej braku (zasady konserwacji określone niżej)
  5. w przypadku elementów konstrukcyjnych narażonych na szczególne i długotrwałe oddziaływanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych i związane z nimi nawilgocenie elementów

  C. Zakres gwarancji

  1. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy konstrukcji z drewna klejonego w zakresie stabilności i wytrzymałości konstrukcji
  2. Gwarancja nie obejmuje szczelin i pęknięć o głębokości do 1/6 szerokości tego elementu , takie szczeliny czy pęknięcia nie stanowią zagrożenia dla stateczności elementu z drewna klejonego.
  3. Gwarancja nie obejmuje zabezpieczenia antykorozyjnego elementów złącznych i akcesoriów montażowych
  4. Gwarancja na pokrycie z poliwęglanu komorowego jest udzielana przez jego wytwórcę i wynosi 10 lat

  D. Konserwacja

  Konstrukcja drewniana zadaszeń Drepo jest wstępnie zabezpieczona środkiem Penetrin f-my Altax poprzez jednokrotne malowanie oraz dodatkowo  jednokrotne malowanie wysokiej klasy lazurą Syntilor Xyladhone HP w wybranym kolorze. Po wykonaniu prac montażowych należy uzupełnić ewentualne braki lub uszkodzenia powłoki. Zaleca się również  wykonanie drugiej warstwy zabezpieczenia.

  E. Przeglądy

  Zabezpieczoną konstrukcję należy poddawać przeglądom.

  -Pierwszy przegląd należy wykonać po upływie 6 miesięcy eksploatacji.

  -Kolejne przeglądy należy wykonywać co najmniej w okresach 1-rocznych.

  Zakres przeglądu:

  a/ kontrola wszystkich połączeń śrubowych (w razie potrzeby należy wykonać ich korektę)

  b/ kontrola  ewentualnych uszkodzeń konstrukcji, jej zabezpieczenia oraz kontrola pokrycia poliwęglanowego (w razie konieczności, ich zabezpieczenie)

  c/ wykonanie impregnacji elementów konstrukcji drewnianej (w okresach podanych w opisie zastosowanego impregnatu, jednak nie dłuższym niż w okresach 3-letnich.